Velkommen til Lihme Vandværk a.m.b.a.

Lihme Vandværk blev etableret i 1939 som et I/S af borgerne i Lihme by. Vandet blev pumpet op fra boringen, som lå under vandværksbygningen. Det skete med en stempelpumpe, som var monteret i vandværksbygningen. Vandværket har stadig de oprindelige tegninger og beregninger fra vandværkets start.
Vandværket havde fra starten ingen rentvandstank. Den er antageligt bygget omkring 1950.
Senere blev der lavet 2 boringer uden for vandværket, og herfra blev vandet pumpet op med borerørspumper.
I 1995 blev begge boringer kasseret på grund af pesticider i vandet.
Der blev samme år lavet 2 nye boringer nordvest for Lihme. De ligger ca. 1,6 km. fra vandværket, og der er tilladelse til årligt at oppumpe 50.000m3 fra dem.
I 2007 blev vandværket renoveret og udstyret med frekvensstyrede pumper, nyt filteranlæg med dobbelt filtrering, overvågning mm. Der blev lagt fliser, opsat nyt loft og alle installationer udskiftet, så vandværket i dag opfylder alle krav til et moderne vandværk.
Der er i dag kun 4 husstande i vandværkets forsyningsområde, som ikke får vand fra Lihme Vandværk.
På grund af en ny lov, som gør det næsten umuligt at drive et vandværk som et I/S, blev vandværket i 2009 med virkning fra 01-01-2010 omdannet til Lihme Vandværk a.m.b.a.